Skip links

Budúcnosť regiónu
v oblasti obnoviteľných zdrojov energie

Misia

Energetický park: priekopník a
Hnacia sila inovácií od roku 1995

s dobrým
Svedomie

Energia je naša budúcnosť. Prechod na novú energetiku potrebuje nás všetkých, pretože dnes rozhodujeme o budúcnosti. Naším cieľom je vyrábať ekologickú elektrinu v moderných a účinných elektrárňach. V súlade s prírodou, s využitím veternej a slnečnej energie.

Budúcnosť je obnoviteľná, budúcnosť je v našich rukách. Sme pevne presvedčení, že budúcnosť hodná života a nedotknutá príroda môžu existovať len so zvýšeným rozšírením obnoviteľných zdrojov energie.

Príroda a poľnohospodárstvo sú nám blízke. Základom energetického parku je množstvo partnerov, ktorí denne pracujú s prírodou v rámci svojho poľnohospodárstva. Chceme chrániť cennú poľnohospodársku pôdu a čoraz viac sa spoliehame na agrofotovoltaiku, ktorá nám to umožní.
Veríme v energetickú transformáciu a chceme, aby obyvatelia išli s nami. Spoločne to dokážeme.