Skip links

Budúcnosť je obnoviteľná!

Systémy obnoviteľných zdrojov energie

Energy Park: Silný vo vzdelávaní

s dobrým
Svedomie

Spoločnosť Energiepark Bruck/Leitha v spolupráci s Viedenskou technickou univerzitou dohliada na postgraduálny magisterský program MSc (CE) Renewable Energy Systems od jeho založenia v roku 2005. Je medzinárodne orientovaný a koná sa v angličtine, pričom sa zohľadňuje silne rastúca globalizácia. Z obsahového hľadiska sa pozornosť presúva viac na systémový pohľad a integráciu obnoviteľných zdrojov energie.

Takmer 300 študentov z približne 50 rôznych krajín sveta získalo na kurze dôkladné vedomosti o obnoviteľných zdrojoch energie, ktoré boli technicky aktuálne a držali prst na pulze. Tento kurz umožňuje mnohým študentom urobiť rozhodujúci krok v ich kariére.

Viac informácií sa dočítate na stránke nášho kooperačného partnera, Technickej univerzity vo Viedni:
https://www.tuwien.at/en/ace/masters-programs/msc-renewable-energy-systems