Skip links

Viac obnoviteľných zdrojov
Energia pre krajinu

Bioplyn

Zariadenie na výrobu bioplynu
V regióne –
s regiónom.

Obvod

Bioplynová stanica Bruck/Leitha bola uvedená do prevádzky v máji 2004 a v priebehu prestavby v prvej polovici roka 2014 bola prestavaná na 100 % čistenie biometánu a vtláčanie plynu do siete.

Vysokoenergetický cyklus. Obnoviteľné suroviny a organické zvyšky z potravinárskeho a krmivárskeho priemyslu fermentujú na bioplyn za vylúčenia atmosférického kyslíka. Premena na elektrinu a teplo sa uskutočňuje prostredníctvom systému kombinovanej výroby tepla a elektriny. Tie sú potrebné len na vlastnú spotrebu. Fermentačný substrát, ktorý zostane z anaeróbnej fermentácie, sa používa ako hnojivo pre rastliny na poľnohospodárskej pôde.

Projekt Showcase

PTLiquid

Projekt Showcase

Virtuálny bioplyn

Projekt Showcase

Bio(FLEX)Net