Skip links

Budúcnosť regiónu
v oblasti obnoviteľných zdrojov energie

O nás

Energetický park: priekopník a
Hnacia sila inovácií od roku 1995

s dobrým
Svedomie

Od roku 1995 sa neúnavne venujeme obnoviteľnej energii. Z nápadu sa stala spoločnosť, ktorá vytvára viac ako 30 pracovných miest a hľadí do budúcnosti.

Naďalej sa zameriavame na projekty v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ochrany klímy a životného prostredia, ako aj regionálneho rozvoja. Tím v energetickom parku na tom každý deň tvrdo pracuje.

Dobré nápady rozvíjame do konkrétnych implementácií, aby sme na viditeľných príkladoch ukázali, čo je realizovateľné. Svojimi aktivitami chceme ľudí inšpirovať a podporovať. A dôsledne pokračovať v ceste k energetickej transformácii. Každý deň o krok ďalej.

Od roku 1995

Obnoviteľná energia

4

Rôzne zdroje energie: slnko, voda, vietor a bioplyn