Skip links

Budúcnosť regiónu
v oblasti obnoviteľných zdrojov energie

Naša história

Energetický park: priekopník a
Hnacia sila inovácií od roku 1995

s dobrým
Svedomie

Nadšenie, zvedavosť a potrebná dávka realizmu boli ingrediencie, ktoré v roku 1995 pohli skupinu individualistov okolo vtedajšieho radcu pre životné prostredie Herberta Stavu k založeniu energetického parku Bruck/Leitha. Výsledkom je množstvo prelomových a inovatívnych projektov. O takmer 30 rokov neskôr sa energetický park hrdo ohliada za pozoruhodnou históriou – z nápadu sa stala ekonomicky stabilná, inovatívna spoločnosť, ktorá je hlboko zakorenená v regióne a získala množstvo ocenení.

Radosť, súdržnosť, uznanie a inovatívna sila formovali energetický park a stále sú v popredí každodennej práce celého tímu.

Do ďalších desaťročí vstupujeme s kvalitou podania ruky. S energetickým parkom na ceste k energetickému obratu.