Skip links

Budúcnosť je obnoviteľná!

Pohľad do budúcnosti

Energy Park: priekopník v oblasti
Obnoviteľná energia a
Zvyšovanie povedomia

s dobrým
Svedomie

Budúcnosť je obnoviteľná. Aké technológie nás však čakajú na ceste do energetickej budúcnosti? Aké sú inovácie, ktoré nás rýchlo posunú vpred a umožnia energetickú transformáciu? Ktoré energetické systémy môžu v budúcnosti zohrávať kľúčovú úlohu?

Týmto a mnohým ďalším otázkam sa budeme venovať aj v budúcnosti. Pretože bez výskumu nie sú inovácie.