Skip links

Na cestách v regióne.

s čistým svedomím

V regióne
na ceste.

s dobrým
Svedomie

V Energy Parku prikladáme veľký význam komplexnému zvyšovaniu povedomia a podpore nášho regiónu. Sme silným a kompetentným partnerom pre všetky témy týkajúce sa obnoviteľných zdrojov energie. Toto posolstvo chceme šíriť v celom regióne. Naši manažéri KEM a KLAR! nás podporujú v tom, aby bol náš región udržateľnejší.

Pod záštitou Energetického parku podporujeme obyvateľov regiónu. V spolupráci s Klimatickým a energetickým fondom sa naši manažéri KEM a KLAR! starajú o obce, aby ich sprevádzali na ceste k energetickej transformácii alebo aby spoločne realizovali opatrenia proti klimatickým zmenám.

Klimatické a energetické modelové regióny, skrátene KEM, formujú energetickú transformáciu. Ústredným prvkom každého KEM je správca modelového regiónu. Tu sa spájajú jednotlivé nitky; spolu s partnermi z regiónu sa realizujú projekty zamerané na obnoviteľné zdroje energie, znižovanie spotreby energie, udržateľné budovy, klimaticky neutrálnu mobilitu a zvyšovanie povedomia.

V modelovom regióne KLAR!, ktorý je modelom adaptácie na zmenu klímy, je cieľom vypracovať opatrenia a naplánovať ich spolu s obyvateľmi, aby sa zabránilo zmene klímy. Tu sa majú realizovať projekty na zvýšenie zelene v obciach, odburinenie pôdy a vytvorenie zatienených oblastí.

Spoločnosti KEM a KLAR! majú za cieľ zvýšiť povedomie obyvateľstva. Energetický park tu poskytuje významnú podporu.

Od roku 1995

Obnoviteľná energia

4

Rôzne zdroje energie: slnko, voda, vietor a bioplyn

KEM

KEM Carnuntum

KLAR!

CLEAR! Na lodi Leithaberge

KEM

KEM Energy³

KLAR!

CLEAR! Lanzendorf+