Skip links

Budúcnosť je obnoviteľná!

Projekty pre školy a mládež

Energy Park: priekopník v oblasti
Obnoviteľná energia a
Zvyšovanie povedomia

s dobrým
Svedomie

Deti a mladí ľudia sú nám blízki, pretože, povedzme si to na rovinu, náš svet patrí im! Dnešok formujeme pre budúce generácie. Je mimoriadne dôležité, aby sme na ceste k energetickej budúcnosti sprevádzali aj tých najmladších. Robíme to v rámci projektu Young Climate Changers a na cestách v rámci projektu Climate Schools.

Pripravili sme workshopy pre rôzne vekové skupiny a s konkrétnym obsahom. Tu informujeme deti a mladých ľudí o témach klimatických zmien, obnoviteľných zdrojov energie, energetickej účinnosti a udržateľnosti, ako aj o možnostiach zamestnania a odbornej prípravy, ktoré sú primerané ich školskému stupňu a sú začlenené do vyučovania.

Zaujala vás vaša škola? Neváhajte nás kontaktovať.