Skip links

Energetický park ako
Priekopník a priekopník

Vodná energia

Naše hydroenergetické projekty
V regióne –
s regiónom.

jednoducho
regionálne

Vodná energia zohráva v našom regióne menšiu úlohu. O to dôležitejšie pre nás je, že sa nám podarilo revitalizovať malú vodnú elektráreň v Trautmannsdorfe a uviesť ju do prevádzky v októbri 2021. Týmto oživením preklenieme historický oblúk využívania vodnej energie na mieste bývalého Seidlovho mlyna na prítoku Leithy až do súčasnosti.

Pridanie výroby vodnej energie do portfólia zdôrazňuje odborné znalosti energetického parku v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

Projekt Showcase

Vodná elektráreň Trautmannsdorf a.d. Leitha

Elektrická energia pre domácnosti

125