Skip links

Budúcnosť regiónu
v oblasti obnoviteľných zdrojov energie

Od roku 1995

Dnes pre budúcich odborníkov – zameriavame sa na vzdelávanie a odbornú prípravu.
Zvyšovanie povedomia

s dobrým
Svedomie

V Energy Parku sa od roku 1995 spoliehame na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Je pre nás dôležité, aby sme na našej ceste k energetickej transformácii sprevádzali obyvateľov. Preto okrem výroby energie kladieme veľký dôraz na informovanie a zvyšovanie povedomia.

Investujeme nielen do nových závodov, ale aj do vzdelávania a výskumu – v školách v rámci projektu Young Climate Changers, v rámci nášho kurzu systémov obnoviteľných zdrojov energie spolu s Viedenskou technickou univerzitou a v rámci nášho vlastného cieľa presadzovať inovácie a výskum.

Berieme vás so sebou na cestu do energetickej budúcnosti!

Od roku 1995

Obnoviteľná energia

4

Rôzne zdroje energie: slnko, voda, vietor a bioplyn

Myslíme si, že energetická budúcnosť

jednoducho
regionálne

Sme pevne zakorenení v regióne a považujeme sa za hybnú silu regionálneho rozvoja. Z nášho sídla v Brucku/Leithe intenzívne pracujeme pre náš región Römerland Carnuntum a sme na cestách so školskými projektmi, ako napríklad Young Climate Changers.