Skip links

Budúcnosť regiónu
v oblasti obnoviteľných zdrojov energie

Prehliadky so sprievodcom

Termografické meranie u vás doma

Jednoducho viac
Poradenstvo

Energetický poradca Ralf Roggenbauer zo spoločnosti Energiepark používa termografickú kameru na identifikáciu tepelných mostov vo vašom dome. V krátkej správe nájdete výsledky, ktoré môžu byť východiskom pre rekonštrukcie atď.

Na dosiahnutie zmysluplných výsledkov merania sú potrebné nízke vonkajšie teploty, preto sa stretnutia konajú od skorého rána. Termografické meranie je pre občanov Göttlesbrunnu-Arbesthalu bezplatné. Ak sa nemôžete zúčastniť na rezervovanom stretnutí, oznámte nám to čo najskôr.

Dohodnite si schôdzku priamo teraz

Loading...