Skip links

Author: daniel

Presťahovali sme sa!

Naša nová kancelária na Fischamender Straße 12 a v Brucku/Leitha ponúka moderné a svetlé pracovné miesta pre našich zamestnancov. Osobitná pozornosť bola venovaná kompenzácii plochy uzavretej stavbou zelenou terasou a strešnou plochou - lúka bola takpovediac vyzdvihnutá na strechu. V novej kancelárskej budove