Skip links

Presťahovali sme sa!

Naša nová kancelária na Fischamender Straße 12 a v Brucku/Leitha ponúka moderné a svetlé pracovné miesta pre našich zamestnancov.

Osobitná pozornosť bola venovaná kompenzácii plochy uzavretej stavbou zelenou terasou a strešnou plochou – lúka bola takpovediac vyzdvihnutá na strechu. V novej kancelárskej budove sa však dbá aj na čo najvyššiu hospodárnosť a hospodárne a úsporné využívanie všetkých materiálov – v súlade s filozofiou spoločnosti.

Budova je vykurovaná geotermálnymi tepelnými čerpadlami a riadené vetranie zabezpečuje optimálnu klímu a úspornú spotrebu energie počas celého roka.

“Cieľom je dosiahnuť čo najvyššiu energetickú sebestačnosť. Napríklad elektronické nabíjacie stanice pre firemný vozový park sú napájané z fotovoltaického systému na streche.”