Skip links

Bioplyn

Pilotný projekt “Virtuálny bioplyn

V pilotnom zariadení v Bruck an der Leitha sa bioplyn čistil na kvalitu zemného plynu a v rokoch 2007 až 2014 sa dodával do plynovej siete. Projekt ukázal, že úprava bioplynu na kvalitu zemného plynu je technicky uskutočniteľná, energeticky efektívna a teda aj ekonomická. Tým

Bio(FLEX)Net – Flexibilný prívod energie

Včasná transformácia energetického systému na dodávky energie šetrné ku klíme, založené na obnoviteľných zdrojoch energie, je v súčasnosti všeobecne uznávanou nevyhnutnosťou. Rovnako panuje všeobecná zhoda, že na riešenie tejto výzvy je potrebná kombinácia rôznych technológií. V posledných rokoch sa rozšírila najmä veterná energia a fotovoltaika,

PTLiquid – Použitie CO2 a H2

Vývoj procesu mikrobiologického využitia CO2 a H2 na výrobu etanolu. Popis projektu: Cieľom projektu je vyvinúť viacstupňový biotechnologický proces na výrobu kvapalných sekundárnych nosičov energie z CO2 a H2. Prvým krokom je preskúmať, do akej miery sa dajú enzýmy, ako napríklad karbonická anhydráza, použiť na