Skip links

Vodná energia

Trautmannsdorf a.d. Leitha

Spoločnosť Energiepark Bruck/Leitha pri hľadaní vhodnej lokality pre malú vodnú elektráreň pred dobrými tromi rokmi narazila okrem iného na bývalý areál Seidlovho mlyna. Po intenzívnom hodnotení sa nakoniec rozhodlo (2020) v prospech ešte stále existujúceho prahu na Mühlbachu, prítoku Leithy. Srdcom elektrárne je vodná