Skip links

Trautmannsdorf a.d. Leitha

Spoločnosť Energiepark Bruck/Leitha pri hľadaní vhodnej lokality pre malú vodnú elektráreň pred dobrými tromi rokmi narazila okrem iného na bývalý areál Seidlovho mlyna. Po intenzívnom hodnotení sa nakoniec rozhodlo (2020) v prospech ešte stále existujúceho prahu na Mühlbachu, prítoku Leithy. Srdcom elektrárne je vodná turbína (od spoločnosti Vandezande), ktorá je životaschopnou alternatívou ku konvenčnej turbíne pre revitalizované malé elektrárne. Vodné skrutky sa vyznačujú veľmi efektívnou prevádzkou pri nízkych výškach pádu a sú navrhnuté tak, aby umožňovali aj súčasný zostup rýb.

“Spoločnosť Energiepark Bruck/Leitha tak v 25. roku svojej existencie dopĺňa svoje portfólio zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov o vodnú energiu.”

Technické údaje

Začiatok výstavby
Nov/2020

Ukončenie
október/2021

Napájanie
79 kW

Výroba
približne 500 000 kWh/rok

Elektrická energia pre približne 125 domácností

Postrehy