Skip links

Dvakrát vyznamenaný

LH-Stv. Stephan Pernkopf odovzdáva dve ocenenia od eNu, Dolnorakúskej agentúry pre energiu a životné prostredie, za projekty v Brucku/Leithe a Scharndorfe v rámci Fotovoltaickej ligy. Projekty sa realizovali s podporou spoločností KEM Energie³, KEM Carnuntum a Energiepark Bruck/Leitha.

Manažérka spoločnosti KEM Energie³ Irene Schrenk a starosta Gerhard Weil s radosťou preberajú ocenenie eNu za inovácie pre projekt agropodniku Sonnenfeld Bruck/Leitha. Solárne pole, ktoré vybudovali a prevádzkujú spoločnosti Energiepark Bruck/Leitha a EWS Consulting, dodáva solárnu energiu z pohyblivých fotovoltaických modulov a vďaka svojej vyvýšenej konštrukcii umožňuje aj poľnohospodárske využitie. V spoločnosti Sonnenfeld idú výroba elektriny a potravín ruka v ruke vďaka koncepcii dvojitého využitia. Stretnutie, ktoré sa konalo v utorok 10. januára 2023 v St. Pöltene pri LH-Stv. Dr. Stephan Pernkopf a výkonný riaditeľ eNu Dr. Herbert Greisberger, cena za inovácie potvrdzuje úspešnú cestu energetického parku, zdôrazňuje generálny riaditeľ Energieparku Herbert Stava: “Od roku 1995 neúnavne pracujeme na ochrane klímy, udržateľnosti a obnoviteľných zdrojoch energie v regióne. Je nám cťou získať toto ocenenie za naše solárne pole, ktoré je skutočnou inováciou v oblasti fotovoltických systémov. “Obnoviteľná energia je pre nás v Brucku/Leithe veľkou témou, spoločne realizujeme mnoho projektov, okrem iného aj so spoločnosťou KEM Energie³. Teší ma, že sa nám podarilo získať túto špeciálnu trofej pre Sonnenfeld,” hovorí starosta Gerhard Weil a zdôrazňuje angažovanosť obce.

Druhé ocenenie získala obec Scharndorf, ktorá sa umiestnila na prvom mieste v rebríčku okresov Bruck/Leitha. V roku 2022 sa počet fotovoltaických systémov v meste výrazne zvýšil o 29 %. Trofej si prevzal zástupca starostu Thomas Schäfer spolu s manažérom spoločnosti KEM Carnuntum Philipom Loitschom zo spoločnosti Energiepark Bruck/Leitha. “Toto ocenenie potvrdzuje naše odhodlanie v obci inštalovať viac fotovoltaických systémov a našu neúnavnú osvetovú prácu pre obyvateľov,” hovorí zástupca starostu Thomas Schäfer a zdôrazňuje vynikajúcu spoluprácu s manažérom spoločnosti KEM Carnuntum Philipom Loitschom, “naším cieľom je, samozrejme, inštalovať v Scharndorfe ešte viac fotovoltaických systémov. S našimi obecnými strechami dosahujeme dobré výsledky a chceli by sme aj naďalej zapájať obyvateľov a presviedčať ich, že investícia do fotovoltaického systému sa im oplatí nielen kvôli účtom za elektrinu, ale je aj krokom k tomu, aby sme sa zbavili závislosti od fosílnych palív.”

Na obrázku zľava doprava Toni Pfeffer, Philip Loitsch, Thomas Schäfer, Stephan Pernkopf, Herbert Greisberger
Foto: eNu Erich Marschik