Skip links

Súčasné dotácie v oblasti klímy a energetiky

Aktuálne dotácie

Spolková krajina Dolné Rakúsko:
Úplný prehľad všetkých programov financovania

Venujte osobitnú pozornosť oddielom
– Stavebníctvo a bývanie
– Životné prostredie a voda

Federálne dotácie (KPC):
Úplný prehľad všetkých programov financovania
Upozorňujeme na rozdelenie na:
– Spoločnosti
– Obce
– Súkromné osoby

Investičná dotácia na fotovoltaiku OeMAG

Novinky z KEM-Carnuntum