Skip links

Modelové farmy KEM-Carnuntum – Ab Hof-Laden-Wiesböck

V rámci kampane KEM Showcase Companies sa pred oponu dostávajú miestne podniky, ktoré kladú veľký dôraz na udržateľnosť a regionálnosť.