Skip links

Mimo ropy a plynu – obec Scharndorf ocenená

Angažovanosť obce Scharndorf v iniciatíve “Raus aus Öl & Gas” bola ocenená ako priekopnícka obec.

Súčasná geopolitická situácia to ukazuje viac ako kedykoľvek predtým: postupné vyraďovanie fosílnych palív je na dennom poriadku! Obec Scharndorf sa pred rokmi rozhodla prestavať svoje obecné budovy z oleja na tepelné čerpadlá. Tento efekt vzoru motivoval aj mnohé súkromné osoby, aby prešli z vykurovacích systémov na fosílne palivá na obnoviteľné zdroje energie. Tento záväzok sa oplatí nielen pre obecný rozpočet a životné prostredie! Obec Scharndorf so starostom Leopoldom Zwickelstorferom a riaditeľom KEM Philipom Loitschom bola za tento veľký záväzok ocenená zástupcom guvernéra spolkovej krajiny Scharndorf. Stephan Pernkopf ocenený ako priekopník v obci.

Zľava doprava: riaditeľ KEM Philip Loitsch, starosta Leopold Zwickelstorfer, zástupca guvernéra Dr. Stephan Pernkopf a výkonný riaditeľ Dolnorakúskej agentúry pre energiu a životné prostredie Dr. Herbert Greisberger

Foto: Sebastian-Philipp