Skip links

Vlajkové lode spoločnosti KEM-Carnuntum – Heurigen Kammlander

V rámci kampane KEM Showcase Companies sa pred oponu dostávajú miestne podniky, ktoré kladú veľký dôraz na udržateľnosť a regionálnosť.