Skip links

Podujatie – “Správne obnoviť a vystúpiť z ropného a plynárenského priemyslu”

Pod heslom “Žiadna spackaná stavba – radšej správna rekonštrukcia” sa podujatie konalo 29. apríla. sa v obci Scharndorf konalo podujatie zamerané na obnovu a odchod z ropného a plynárenského priemyslu.

Hosťom bol stavebný odborník Günther Nussbaum, ktorý poskytol záujemcom z radov miestnych obyvateľov praktické rady, ako správne renovovať. Okrem prezentácie energetického poradcu Jürgena Seelingera predstavili miestni inštalatéri Stefan Liepold a Peter Cinadr na mieste aj moderné peletové kachle a účinné tepelné čerpadlá.