Skip links

Správa o biodiverzite v Sonnenfelde

Bola dokončená a uverejnená botanická správa “Monitoring kvitnúcich rastlín na kvitnúcich pásoch v poľnohospodárskom podniku EWS Sonnenfeld v Brucku/Leitha”.

Solárne pole v Brucku/Leithe, ktoré je napájané z Fondu pre klímu a energiu, nielenže dodáva solárnu energiu a cenné potraviny, ale slúži aj ako výskumná oblasť. Okrem výskumných zón na BOKU Viedeň sa tento rok zamerali najmä na rozvoj pásiem biodiverzity v rámci modulov. Vysievali sa tu rôzne zmesi osív a pozoroval sa aj “nulový variant” bez výsevu. Cieľom botanického monitoringu v období od apríla do októbra 2023 bol zoznam nájdených druhov papradí a kvitnúcich rastlín a vyvodenie záverov o diverzite a druhovej bohatosti hmyzu. V súhrne možno povedať, že: Biodiverzita sa zvyšuje vďaka kvetinovým pásom, väčšia rozmanitosť rastlín znamená viac hmyzu. Účinky na biodiverzitu budú ešte silnejšie a v nasledujúcich rokoch budú zasiate pásy kvetov ešte druhovo bohatšie. To potvrdzuje viacnásobný prínos solárneho poľa: solárna energia, cenné potraviny a zvýšená druhová rozmanitosť a biodiverzita!

Celú správu si môžete prečítať tu: Biodiverzita_Sunfield_Final_Report_2023_VINCA