Skip links

Koncepcia a ciele

Vždy sa pozeráme na udržateľnú budúcnosť

Kam smeruje cesta

Už žiadna závislosť od dovozu drahej ropy, žiadne obavy z plynových kríz – namiesto toho výroba čistej energie zo slnka, vetra, vody a bioenergie z regiónu. S cieľom postupne realizovať víziu 100 % odklonu od fosílnych palív realizuje spoločnosť KEM-Carnuntum projekty v týchto oblastiach.

 • Obnoviteľná energia
 • Zníženie spotreby energie
 • Udržateľná budova
 • Mobilita
 • Poľnohospodárstvo
 • Zvyšovanie povedomia

V centre pozornosti sú, samozrejme, záujmy niečo vyše 3 000 miestnych obyvateľov, ktorí môžu využiť podujatia, konzultácie a balíky informácií na rôzne témy. Trhové mesto Petronell-Carnuntum pôsobí ako koordinačné centrum Fondu pre klímu a energiu, ktorý tento projekt verejne podporuje. Tri obce KEM-Carnuntum sú súčasťou okresu Bruck/Leitha a nadradeného regiónu LEADER Römerland Carnuntum.

Opatrenia KEM-Carnuntum

V priebehu realizačnej fázy sa bude realizovať 10 rôznych tematických zameraní v podobe širokej škály aktivít a podujatí. Sú to:

 • Využívanie slnečnej energie
 • Zameranie na energetické komunity
 • Zameranie na budovy
 • Zameranie na mobilitu
 • Zameranie na zmenu klímy
 • Plné zásobovanie obnoviteľnou energiou
 • Zvyšovanie povedomia a práca s verejnosťou
 • Kmeň pre ďalšiu generáciu
 • Zameranie na osobnú zodpovednosť
 • Zameranie na vytváranie regionálnej hodnoty

Ďalšie informácie o plánovaných opatreniach a regióne nájdete v koncepcii implementácie .