Skip links

Rímska história sa stretáva s budúcnosťou energie

Tri obce Scharndorf, Hundsheim a Petronell-Carnuntum píšu históriu spoločne už tisícky rokov.
Rímska história teraz pokračuje v udržateľnej energetickej budúcnosti vďaka spoločnosti KEM-Carnuntum.

Malý, ale OHO.

S tromi obcami Scharndorf, Hundsheim a Petronell-Carnuntum je KEM-Carnuntum jedným z najmenších regiónov KEM v Rakúsku, čo sa týka počtu obyvateľov aj rozlohy…

O to viac je potrebné v tomto regióne myslieť vo veľkom… S viac ako 40 veternými turbínami v regióne sú tieto tri obce už roky silnou hnacou silou klimatickej a energetickej transformácie. V rámci projektu KEM-Carnuntum sa uvažuje o záväzkoch v oblasti klímy a energetiky na komunálnej a súkromnej úrovni.

Novinky v KEM-Carnuntum

V rámci klimaticko-energetického modelu regiónu sa konajú rôzne podujatia a kampane na rôzne témy.

Informácie o aktuálnych dotáciách v oblasti klímy a energetiky nájdete aj na tomto odkaze.

Koncepcia a ciele

Spoločnosť KEM-Carnuntum sa usiluje o realizáciu klimatickej a energetickej transformácie pomocou rôznych opatrení v regióne:

KEM-Carnuntum sa snaží podporovať širokú škálu tém v regióne vrátane výroby a skladovania energie z obnoviteľných zdrojov, udržateľnej mobility, poradenských a informačných služieb a seminárov pre deti a mládež.

Tím KEM-Carnuntum

Základný tím KEM-Carnuntum tvoria traja starostovia troch obcí: Leopold Zwickelstorfer (Scharndorf), Gerhard Math (Hundsheim) a Martin Almstädter (Petronell-Carnuntum).

Trhové mesto Petronell-Carnuntum je podpornou obcou projektu

Najnovšie správy od spoločnosti KEM-Carnuntum