Skip links

Author: johanna

Pilotný projekt “Virtuálny bioplyn

V pilotnom zariadení v Bruck an der Leitha sa bioplyn čistil na kvalitu zemného plynu a v rokoch 2007 až 2014 sa dodával do plynovej siete. Projekt ukázal, že úprava bioplynu na kvalitu zemného plynu je technicky uskutočniteľná, energeticky efektívna a teda aj ekonomická. Tým

Bio(FLEX)Net – Flexibilný prívod energie

Včasná transformácia energetického systému na dodávky energie šetrné ku klíme, založené na obnoviteľných zdrojoch energie, je v súčasnosti všeobecne uznávanou nevyhnutnosťou. Rovnako panuje všeobecná zhoda, že na riešenie tejto výzvy je potrebná kombinácia rôznych technológií. V posledných rokoch sa rozšírila najmä veterná energia a fotovoltaika,

PTLiquid – Použitie CO2 a H2

Vývoj procesu mikrobiologického využitia CO2 a H2 na výrobu etanolu. Popis projektu: Cieľom projektu je vyvinúť viacstupňový biotechnologický proces na výrobu kvapalných sekundárnych nosičov energie z CO2 a H2. Prvým krokom je preskúmať, do akej miery sa dajú enzýmy, ako napríklad karbonická anhydráza, použiť na

Trautmannsdorf a.d. Leitha

Spoločnosť Energiepark Bruck/Leitha pri hľadaní vhodnej lokality pre malú vodnú elektráreň pred dobrými tromi rokmi narazila okrem iného na bývalý areál Seidlovho mlyna. Po intenzívnom hodnotení sa nakoniec rozhodlo (2020) v prospech ešte stále existujúceho prahu na Mühlbachu, prítoku Leithy. Srdcom elektrárne je vodná

Fotovoltaická elektráreň Čakany

Fotovoltaická elektráreň Čakany: V polovici roka 2009 sa začala plánovať výstavba fotovoltaickej elektrárne na voľnom priestranstve v spolupráci so slovenskými partnermi. 2010 a s decembrom 2010. V roku 2010 bola elektráreň uvedená do riadnej prevádzky. "Zatiaľ je elektráreň vo výlučnom vlastníctve spoločnosti

Solárna energia pre Bruck/Leitha

Po rozsiahlej analýze fotovoltaického potenciálu rôznych striech v obci Bruck/Leitha v roku 2016 boli nakoniec vybrané 2 lokality na realizáciu. V roku 2017 boli v Brucku/Leithe vybudované ďalšie dva fotovoltaické systémy, a to na: FF Wilfleinsdorf VS Fischamender Straße

Agri PV – Sonnenfeld Bruck/Leitha

Sonnenfeld Bruck/Leitha je poľnohospodársko-frekvenčná elektráreň, ktorej princíp fungovania je založený na súčasnom získavaní elektrickej energie a potravín a krmiva, ako aj na dodatočnom zvyšovaní biodiverzity. Fotovoltaické moduly sú namontované na pohyblivých modulových stoloch, ktoré sledujú smer slnka a vďaka možnosti otáčania zaručujú mechanickú poľnohospodársku kultiváciu.

Deň úrody na slnečnom poli!

Prvá úroda v Sonnenfelde sa oslavovala "smažením" a úroda zemiakov sa rozdelila medzi obyvateľov. "Veľmi nás teší, že v Sonnenfelde nielen získavame zelenú slnečnú energiu, ale aj významne prispievame k zásobovaniu potravinami," zdôraznil na opekacej párty výkonný riaditeľ spoločnosti Energiepark Michael Hannesschläger