Skip links

Fotovoltaická elektráreň Čakany

Fotovoltaická elektráreň Čakany: V polovici roka 2009 sa začala plánovať výstavba fotovoltaickej elektrárne na voľnom priestranstve v spolupráci so slovenskými partnermi. 2010 a s decembrom 2010. V roku 2010 bola elektráreň uvedená do riadnej prevádzky.

“Zatiaľ je elektráreň vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Energiepark Bruck/Leitha.”

Kľúčové údaje o fotovoltaickom systéme:

Objem investícií
~ € 3 m

Projekt
2,2 ha pozemný systém s polykryštalickými článkami

Celkový výkon
830 kWp

Ročný výnos
900 MWh

Výkon pre
260 domácností

Postrehy