Skip links

Solárna energia pre Bruck/Leitha

Po rozsiahlej analýze fotovoltaického potenciálu rôznych striech v obci Bruck/Leitha v roku 2016 boli nakoniec vybrané 2 lokality na realizáciu.

V roku 2017 boli v Brucku/Leithe vybudované ďalšie dva fotovoltaické systémy, a to na:

  • FF Wilfleinsdorf
  • VS Fischamender Straße

“Energiepark Bruck/Leitha ich vybudoval v úzkej spolupráci s obcou Bruck/Leitha. Prevádzka elektrárne je tiež v kompetencii energetického parku.”

Kľúčové údaje o fotovoltaických systémoch:

Lokality
FF Wilfleinsdorf (rozložené na 2 strechy)
VS Fischamender Str. (strecha športovej haly)

Celkový výkon
2x 36,4 => 72,8 kWP

Celkový výnos
približne 77 000 kWh/rok

Výkon pre
približne 22 domácností

Postrehy